Video Aspect Ratio: 16:9

Reversed Leadership

Samen naar een harmonische, florerende, duurzame wereld.
Seminar voor ondernemers en leiders op 3 juni

Reversed Leadership

Samen naar een harmonische, florerende, duurzame wereld.
Seminar voor ondernemers en leiders op 3 juni

Meer info
00
dagen
00
uren
00
minuten
00
seconden

collectieve wijsheid

Onze samenleving heeft nieuw leiderschap nodig.


Er is een evolutie in ondernemerschap en leiderschap gaande. Een beweging van individuele behoefte, tekorten, angsten en zekerheden naar collectieve belangen, eenheid en overvloed.


Oorlog, armoede, discriminatie, ongelijkheid, criminaliteit. Het zijn allemaal gevolgen van een individualistische ordening van de wereldstructuren. Welke weer een gevolg zijn van het individualistische kijken en denken dat in ieder mens de basis is van het onbewuste, animale leven.


Uiteindelijk is de wereld een reflectie van de perspectieven waardoor 'de mens' kijkt. Alle structuren zijn terug te voeren naar de keuzes, het denken en handelen van de mens. Leiderschap heeft hier een cruciale rol in! De leiders en ondernemers van de toekomst hebben heel andere kwaliteiten en competenties dan de leiders en ondernemers van nu. 

Ontdek hoe je in één dag een nieuw perspectief kan integreren voor jezelf en je omgeving.

REVERSED LEADERS

 • zien de wereld, de natuur en de mensheid als een aaneengesloten samenhangend geheel dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is en impact heeft op elkaar.
 • gebruiken het verbinden met collectieve wijsheid boven het handelen vanuit individueel ego bewustzijn.
 • prioriteren duurzaamheid en harmonie boven snelheid en winst.
 • maken impact door purpose met profit duurzaam te maken.
 • gaan voor collectief potentieel boven individueel.
 • zullen de wereld redden van 'the ignorance of humanities ego'.
 • zijn leiders die weten dat ze 'samen' verder komen.
Ik koop meteen een ticket!


Jouw gedrag is het resultaat van de invloed van de 6 belangrijkste mensen om je heen. 

evolutie in leiderschap 

 

De beweging gaat van individueel naar collectief. Verantwoordelijkheid nemen voor een steeds groter geheel, voor een steeds groter potentieel. Het groter belang - is - het individueel belang. Het totaal is vele malen meer dan de som der delen. Een collectieve wijsheid waarop we in kunnen tunen die voorbij gaat aan het rationeel beperkt begrijpen. Net zoals de natuur en de dieren dit al eeuwen doen. Nooit in een haast en toch is alles af;)


 

PERSONAL LEADERSHIP

Individueel potentieel

Persoonlijk leiderschap, persoonlijke kracht, persoonlijke competenties zijn de basis van elk collectief. Er is sprake van mensen die individueel verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en resultaat. Optimaal resultaat wordt vaak in de weg gezeten door het niet zien van het gehele plaatje, tegengestelde belangen en een tekort aan onderlinge support.

SHARED LEADERSHIP

Som van individueel potentieel

Bij 'shared leadership' neemt een team op basis van persoonlijk leiderschap samen verantwoordelijkheid voor een het resultaat. Vaak is er sprake van een democratisch of aangewezen leider. Optimaal resultaat wordt vaak in de weg gezeten door meningsverschillen, onderlinge frustraties, polarisatie en politiek spel. 

REVERSED LEADERSHIP

Collectief potentieel

Leiders bewegen in de groep op basis van een collectief 'sensing'. Door interactieve verbinding en het in-tunen op het collectieve team veld 'voelen' leiders en teamdeelnemers welke richting het minste ego spanning oplevert. Teamgenoten staat voor elkaars hoogste potentieel en bouwen zo potentieel tot de derde macht.

Het omdraaien van de ego dynamiek is het fundament van nieuw leiderschap.

VOOR WIE?

Reversed leadership is een nieuw perspectief op leven en werken vanuit 'sense & response'. Voor iedereen die dat voor zichzelf wil leren, voor íedere ondernemer en voor iedereen die groei en werk faciliteert voor anderen.

Een dag vol inzichten, inspiratie en verbinding.

WAT HEBBEN ANDERE DEELNEMERS ERVAREN?

Door dit programma ben ik gaan zien hoe waardevol het is om een ander aan te spreken op zijn of haar potentieel en ook om daar zelf op aangesproken te worden. Dat is niet alleen van waarde voor de ander, maar ook voor het grote geheel. Zo veel krachtiger dan het geven van feedback zoals we dat gewend zijn te doen. Ik raad deze dag aan aan iedereen die, samen met anderen, een bijdrage wil leveren aan de samenleving en aan leidinggevenden in het bijzonder. 
Dr. Ingrid Candel

Auteur, psycholoog.

"Wat zo fijn is aan de Reversed Leadership training is dat ik zowel mijn schaduw- en lichtkanten diepgaander kan onderzoeken. Om te ontdekken hoe ik meer kan leven en ondernemen vanuit eenheidsbewustzijn. En juist ook om te beseffen in hoeverre ik wel of niet vrij ben in mijn leiderschap als ik getriggerd word door iets of iemand in mijn buitenwereld. Het was verhelderend om telkens vanuit een oordeelvrij gewaarzijn bewust te observeren waarom alles in het leven een reden heeft en wat mijn groeipotentieel is!" 
Thijs Unij

Abundancy.nl

Wat het seminar mij gebracht heeft is 

vooral het ontspannen van het ego,  van zodra je alles accepteerd, en dan bedoel ik, je ego en het innerlijke weten, dat op een liefdevolle manier bij elkaar komt en zo iets kan neerzetten.


En de zwerm, waar elke spreeuw even belangrijk is, en dat wij ook telkens van plaats verwisselen, voor sommigen zijn wij de ondersteunende en ergens anders zijn wij degene die voorop vliegen. Maar we hebben een zwerm nodig om te kunnen upliften.

De richting is niet persé geweten, dat is puur op het gevoel.

Fina Vanbuel

Founder Bamboo Belgium

Reversed Leadership voor een ieder die echt, maar dan ook echt uit is op een andere, ik noem het liever een authentieke wijze van bedrijfshabitat

Voor een ieder die weet heeft, of nieuwsgierig is naar de kracht van de natuur, die altijd de beste antwoorden - oplossingen kent, zelfs in leiderschap, dat ondernemen eigenlijk bovennemen is en dat we eigenlijk onderweg zijn om
heel te worden, de beste versie van onszelf te worden en dit uit kunnen leven binnen en buiten ons bedrijf.
Claire Schroijen

Oprichtster Divine Stars - Paard in Lymfeland

€ 245 excl. BTW

One Day Seminar op 3 juni

10:00 - 17:00


 • Klaar voor de volgende versie van jezelf?
 • Klaar om onderdeel te worden van collectief potentieel?
 • Klaar voor next level verbinding?
 • Ontdek hoe jij jouw medewerkers en/of klanten kan inspireren en raken.
 • Aan de slag samen met gelijkgestemden.