Chaos en paradoxen als de poortwachters van verlichting
03 juni 2021 
in Ego
1 min. leestijd

Chaos en paradoxen als de poortwachters van verlichting

Door Sacha Steuns (oprichter)

 

Het pad van verlichting kenmerkt zich door het stap voor stap loskomen van welk slachtofferschap dan ook. Van het leven, maar specifiek het slachtofferschap van welke vorm, verschijning of ervaring van chaos en paradoxen dan ook. 

Iedere gebeurtenis en onze ervaring ervan creëert een emotionele en/of mentale reactie. De lading van die reactie is wat je zou kunnen zien als de temperatuur of de intensiteit van je slachtofferschap. 

In het proces van het loskomen van de identificatie met het ego, worden we ons meer en meer bewust van de ego-activiteit en -intensiteit én van de dwangmatige, reactieve slachtofferpatronen. Immers, zolang we niet anders kunnen dan reageren, zijn we slachtoffer van het egoperspectief.

Verlichting is een natuurlijk gevolg van de bevrijding van dat slachtofferschap en is de opening naar een leven in dienst van de ander, in lijn met eenheid en met respect voor de bron en met de intentie om voortdurend een instrument te zijn via wat of wie het leven zelf ervaren en gevoed mag worden. 

Iedere vorm van chaos en paradox die door het individu nog ervaren wordt als pijn of verlangen, daagt ons uit om een volgende laag van egogewaarzijn te zien. Voor geen enkel ego is dat gemakkelijk, laat staan vanzelfsprekend. Je moet dus van goede huize komen om dat proces bewust aan te gaan en de bubbel van vastgeroeste paradigma’s te doorbreken. 

Maar dat gebeurt niet vanzelf. We kunnen hooguit stellen dat evolutie er momenteel voor zorgt dat meer en meer mensen de ‘zoek-impuls’ naar wat écht is voelen en volgen.

Het is die ‘zoek-impuls’ naar wat echt is of naar wie ik of we écht zijn, die onze ontvankelijkheid voor de waarheid vergroot.

Dat er in principe niks te vinden is, is een van de grootste paradoxen. Want vanuit de steeds terugkerende teachings, vanuit de grote gurus, vanuit de universele, holistische verklaringen van alle sjamanen, stamhoofden en ‘earth-keepers’, vanuit alle natuurlijke principes, leren we en zien we dat het zoeken zelf hetgeen is waardoor we ons als mens onderscheiden van al het andere.

Het moment waarop we in ons diepste zijn ons kunnen overgeven aan de chaos en paradoxale werking van dát fenomeen, dat we zoekers zijn van iets wat nooit gevonden kan worden, dát is het moment dat de poort van verlichting zich kan openen.

En zullen we in een realiteit stappen van eenheid, volmaaktheid en onvoorwaardelijke liefde en overvloed.

 

Welkom thuis.
Welkom bij Conscious Academy. 

Over de schrijver
Reactie plaatsen